JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse wettelijk verplichte mededelingen
Disclaimer

Trotads besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die de gebruiker vindt op deze website of ontvangt via e-mail tekortkomingen vertoont, zal Trotads al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als de gebruiker onjuistheden vaststelt, kunt de gebruiker contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor het e-mail adres info@Trotads.com.

Trotads wijst iedere verantwoordelijkheid af voor enige onvolledigheid of andere fouten in de ter beschikking gestelde informatie. Noch Trotads, noch enig andere partij die betrokken was bij de ontwikkeling, productie of terbeschikkingstelling van de data zal aansprakelijk zijn voor toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade of indirecte of bestraffende schade die volgt uit het de toegang van de gebruiker tot of het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik ervan.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Trotads en de door Trotads aangestelde website beheerder spannen zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Trotads kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

color_logo_transparent_white-copy.jpg
© 2022, Trotads

Contact informatie

+32 473 82 13 43    
Andy@bturf.be

Search